Loading

wait a moment

พีทีจับมือกับทรูลดน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตรและวางเป้า 3 ปี

ทางด้านนายพิทักษ์ รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีทีจีเอ็นเนอยี ได้กล่าวว่าในขณะนี้บริษัทนั้นมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่อันดับที่ 5 หรือว่าจะคิดเป็นส่วนแบ่งประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ในปี 62 จะเพิ่มไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งจะตั้งเป้าหมายเปิดตัวอยู่ที่ 59-63 ของการเติบโตไม่น้อยกว่า 30% คะ ซึ่งในปีหน้าจะลงทุน 1050 ล้านบาทกับการขยายสถานีบริการน้ำมันหรือว่าปั๊มน้ำมันพืชอีก 350 แห่งรวมเป็น 1850 แห่ง

ซึ่งในปัจจุบันนั้นปั๊มในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนั้นก็มีไม่น้อยกว่า 100 สาขาและในปี 2562 จับเพิ่มปั๊มกระจายทั่วกรุงเทพทั้งหมด 50 เขตซึ่งไม่น้อยกว่า 190 แห่งค่ะ ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ 99% มาจากปั๊มน้ำมันอีก 1% มาจากรายได้ที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมัน และในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการปรับสัดส่วนรายได้ไม่ใช้ปั๊มน้ำมันให้เป็น 15 เปอร์เซ็นต์พร้อมตั้งเป้าหมายภายในปี 2571 ฉบับสัดส่วนที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำมันเทศ max mart

เพิ่มขึ้นเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ค่ะ และในขณะนี้สมาชิกแมกซ์มาร์ทการ์ดก็มีอยู่ประมาณ 5 ล้านบาทซึ่งขึ้นปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 ล้านบาทและทุกปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1.8 ล้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็น 1.5 แสนราย จนถึงปี 63 จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 14 ถึง 15 ล้านรายเริ่มจากแบรนด์พีทีจีเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นและประกอบกับมีการขยายสาขาจำนวนมากจึงทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีกในหล่อเลยค่ะ